Workshops

ReMida er involveret i mange spændende projekter og arrangementer. Nedenfor ses fotos fra flere af arrangementerne.

 

Hvis du leder efter kommende arrangementer, så kig på forsiden.


Workshops 

Her ses et eksempel på workshop for voksne: 


1-dags kursus fra 9.00 – 15.00

1. Velkomst og introduktion til Centret
2. Orientering om ReMidas tilbud
3. Synet på børn, læring og organisering det pædagogiske arbejde set lyset af inspirationen fra Reggio Emilia. (Video fra Reggio og kort uddrag af projektet om vuggestuebørns læreproces og læring, når de går på trapper set i lyset af læreplanens punkter.
4. Børn og pædagoger som forskere – med projekt og proces tænkning og dokumentation som omdrejningspunk med relation til jeres besvarelser om læring og ønsket om at teambuilding skal indgå i dagens program.
5. Afprøvning af de anderledes undervisningsmidler/ materialer i 2 workshops.
6. Opgaver med til viderebearbejdning hjemme.


Undervisere: Kåre Runge og Karin Eskesen.


Da  en gruppe på 22 fra Amager var på 1-dagskursus fik vi disse tilbagemeldinger:Der er  en meget positiv stemning omkring turen. Alle er meget glade og inspirerede.

1000 TAK! 😊

Jens

Glamsbjerg-skolen

til workshop:

Se billederne nedenfor - fra sommeren 2020 - hvor 40 lærere og pædagoger fra Glamsbjerskolen deltager i workshop og undersøger mulighederne i de anderledes læringsmaterialer: Se fotos fra tidligere arrangementer ved ReMida Center Odense: