Workshops for skolelærere

WORKSHOPS 

Børnehave, skole, SFO

EKSEMPEL PÅ FORLØB I FAGET

HÅNDVÆRK OG DESIGN


Faget håndværk og design er stadig nyt i folkeskolen, og med ReMidas nye tilbud får du mulighed for at få ideer og redskaber til at integrere bæredygtighed og kreativt genbrug i faget håndværk og design. Du får ideer til, hvordan eleverne kan eksperimentere og udvikle deres kreative og innovative sans i dette forløb, som lægger sig op ad de fælles mål. Benyt dig af ReMidas nye tilbud, hvor vi flytter et lille, fint udvalg af Remida-materialerne ud på skolen

.

Målgruppe

Lærere som ønsker inspiration til faget Håndværk & Design.


STED
Lærerne får et minikursus på ReMida-centret og lærer materialerne at kende. Børnene bruger ReMidas materialer på skolen.


 

TIDSFORBRUG
2 lærere kommer på 4 timers inspirationskursus hos ReMida.
Resten af arbejdet foregår på skolen.


PRIS
5.000 kr. Prisen dækker:
* Kursus for 2 personer i ½ dag
* Materialeafhentning 
* Besøg af ReMida-underviser på skolen til kort intro på stedet


MÅL
Brug af æstetisk erfaringspotentiale - inddragelse af it til digitale
billeder - give kinæstetisk og teknisk erfaring.